W Warszawskim Centrum Psychoterapii na Ursynowie i Woli znajdziecie PaÅ„stwo atmosferÄ™ zrozumienia, akceptacji i wsparcia.

Terminem konsultacja psychologiczna okreÅ›la siÄ™ z reguÅ‚y pierwsze spotkanie z psychoterapeutÄ…. W niektórych przypadkach nie sprowadza siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie do tego jednego spotkania, ale...
Psychoterapia indywidualna to pojÄ™cie okreÅ›lajÄ…ce regularne spotkania terapeuty i Klienta. Kierunek tego procesu wyznacza cel formuÅ‚owany przez Klienta podczas konsultacji psychologicznej....
Sytuacja życiowa, której towarzyszy uczucie niemocy, poddania siÄ™, trudnoÅ›ci radzenia sobie z problemami może być okreÅ›lona jako kryzys. Charakterystyczne dla tego...
Coaching to metoda wspierania rozwoju, w wyniku którego osoba może polepszyć osiÄ…gane wyniki, usprawnić proces uczenia siÄ™ lub zwiÄ™kszyć satysfakcjÄ™ w danym...
Udzielamy pomocy osobom dorosÅ‚ym miÄ™dzy innymi w ramach psychoterapii par i małżeÅ„stw. Pomagamy przyjrzeć siÄ™ trudnoÅ›ciom wystÄ™pujÄ…cym w relacji, które doprowadziÅ‚y do wizyty...
Psychoterapia dla młodzieży przeznaczona jest dla osób od 14 do 18 roku życia. Na każdym etapie rozwoju dzieci stykają się...
Najskuteczniejszym sposobem zdobywania nowych umiejętności jest uczenie się poprzez własne doświadczenie oraz uczenie się poprzez obserwowanie innych. Warsztaty, treningi oraz...
JesteÅ› u nas pierwszy raz?
Poznaj nasz zespół Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze rodzaju terapii? Skontaktuj siÄ™ z nami.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 12 lok. 313 (budynek Satoria, III piętro, brak windy)