Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychoterapia). Całościowe szkolenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej realizuję w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”. Szkolenie to posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie kliniczne w pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobywałam m. in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ZLO Praga Południe, w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Ukończyłam staż psychoterapeutyczny w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego. Moją tożsamość zawodową kształtowały także doświadczenia takie jak prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy wolontariat w hospicjum.

Na co dzień pracuję w Fundacji Nagle Sami, działającej na rzecz osób w żałobie, gdzie prowadzę psychoterapię dorosłych, grupę wsparcia, konsultacje rodzicielskie oraz terapię dzieci i młodzieży.

W Warszawskim Centrum Psychoterapii pomagam osobom doświadczającym trudności w przeżywaniu własnej emocjonalności, cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, lęku, poczucia niespełnienia, przeżywającym kryzys w życiu i bliskich związkach, zmagającym się z doświadczeniem straty, poszukującym zmiany w przeżywaniu samego siebie i innych. Udzielam również konsultacji rodzicielskich w sytuacji kryzysu w rodzinie (związanego z żałobą, chorobą lub w sytuacjach okołorozwodowych).

Psychoterapię rozumiem jako przestrzeń, w której badanie natury doświadczanych trudności i stopniowe przezwyciężanie ich staje się możliwe dzięki rozwijaniu dialogu z samym sobą i innymi. To „oswajanie” myśli, emocji i doświadczeń, które trudno oswoić w pojedynkę. Wspólne poszukiwanie zrozumienia dla tego, co daje się zrozumieć i bycie z tym, co wymyka się rozumieniu.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

*Obecnie przebywam na długoterminowym urlopie.

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj nasz zespół Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze terapeuty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 10 gabinet 220 (przy Metrze Księcia Janusza, wejście do biurowca Satoria)
Dane do przelewu 11 1950 0001 2006 1316 1515 0002 (Bank Pekao) Warszawskie Centrum Psychoterapii sp. z o.o. Al. KEN 48 lokal 38 02-797 Warszawa