Interwencja kryzysowa

Sytuacja życiowa, której towarzyszy uczucie niemocy, poddania się może być określona jako kryzys.

Charakterystyczne dla tego stanu jest subiektywne uczucie bezradności oraz wrażenie destabilizacji ładu życiowego, a także poczucie niemożności poradzenia sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy, przy pomocy dotychczasowych strategii rozwiązywania kłopotów. Stan ten może dotyczyć wyłącznie jednej osoby, jak też rodziny bądź grupy osób.

Interwencja kryzysowa widziana jest przez nas jako krótkoterminowy proces terapeutyczny, który w efekcie ma doprowadzić do poprawy sytuacji i przywrócić osobie w kryzysie poczucie własnej mocy. Pacjent wraz z terapeutą kreśli plan, którego celem jest rozwiązanie aktualnie przeżywanej trudności, a także przywrócenie utraconej równowagi, autonomii oraz odzyskanie zdolności do samodzielnego działania. Wsparcie emocjonalne oraz przygotowanie do wdrażania nowych strategii postępowania stają się tu przyczynkiem do „stawania na własne nogi”. Kryzys jako taki może dać opcję rozwoju, ale ważnym jest tu zmierzenie się z nim, a nie próba uniknięcia tego, co ma miejsce.

W WCP możemy udzielić Państwu pomocy w przygotowaniu do nadchodzącego zdarzenia, w przeżyciu wydarzenia, a także w kierowaniu skutkami zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Sytuacje kryzysowe, z którymi mogą się do nas Państwo zgłosić, to np. bycie ofiarą napaści, udział w wypadku, gwałt lub próba gwałtu, nagła choroba zagrażająca życiu, utrata bliskiej osoby, zwolnienie z pracy, doświadczenie zdrady czy rozstania z partnerką/partnerem, a także każda inna sytuacja, która powoduje wrażenie, iż ciężko będzie sobie poradzić samemu z doświadczanym napięciem i lękiem.

Ilość spotkań jest określana na podstawie diagnozy zdarzenia krytycznego, które jest powodem zgłoszenia oraz od planu terapeutycznego, który jest wynikiem pierwszego spotkania z terapeutą. Pierwsza sesja trwa 120 minut.

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj nasz zespół Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze terapeuty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 10 gabinet 220 (przy Metrze Księcia Janusza, wejście do biurowca Satoria)
Dane do przelewu  58 1600 1462 1741 4131 3000 0001