Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia indywidualna to pojęcie określające regularne spotkania terapeuty i Klienta. Kierunek tego procesu wyznacza cel sformułowany przez Ciebie podczas pierwszego spotkania, jakim jest konsultacja psychologiczna.

Zazwyczaj cele stawiane przez Klientów dotyczą pracy nad różnymi doświadczanymi osobistymi, trudnościami związanymi głównie z:

 • samooceną
 • negatywnym obrazem własnej osoby
 • brakiem akceptacji siebie
 • wewnętrznym krytykiem
 • zablokowaną ekspresją emocji lub impulsywnością
 • nieumiejętnością dotarcia do swoich uczuć lub nazwania ich.

Część Klientów zmaga się również z problemami w relacjach z innymi osobami:

 • trudnościami w komunikacji
 • poczuciem braku zrozumienia, wsparcia, akceptacji ze strony najbliższych i/lub poczuciem niezrozumienia intencji/motywów/zachowań drugiej osoby
 • agresją/przemocą występującą w związku
 • konsekwencjami wychowania w rodzinie, gdzie występowało uzależnienie od alkoholu lub innych używek/zachowań

Dla wielu osób głównym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego są pojawiające się objawy pod postacią:

 • złego samopoczucia/depresji
 • różnego rodzaju objawów lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień
 • natrętnych myśli
 • nadmiernej kontroli
 • poczucia przymusu wykonywania jakichś czynności

Psychoterapia oferuje też możliwość uzyskania wsparcia, pomocy, towarzyszenia terapeuty w przechodzeniu przez trudne, bolesne doświadczenia życiowe związane np. ze stratą bliskiej osoby, z mierzeniem się z traumą, utratą pracy, czy też innymi kryzysowymi wydarzeniami. W tym miejscu terapeuta decyduje jaka forma pomocy będzie dla Klienta bardziej adekwatna. Być może wymagana będzie interwencja kryzysowa.

Często u podstaw aktualnie doświadczanych przez Klienta trudności leżą minione trudne doświadczenia i bolesne relacje, przeżyte traumatyczne wydarzenia, które domagają się wypowiedzenia, zajęcia się nimi, zrozumienia i „rozliczenia się”. Jest to delikatny proces, który wymaga czasu, jak również stworzenia przez terapeutę i Klienta relacji opartej na zaufaniu i akceptacji. Stworzenie relacji terapeutycznej to niezbędny element terapii, który pozwala Klientowi na doświadczanie i wprowadzenie zmian. Autentyczny kontakt, zrozumienie i akceptacja to baza terapii.

Leczenie depresji i wielu innych chorób

Każdy Klient ma swoją wyjątkową historię i zmaga się zazwyczaj z rozmaitymi i właściwymi dla siebie trudnościami.

Psychoterapia indywidualna pozwala na zajęcie się doświadczanymi przez Klienta problemami, odkrycie źródeł jego cierpienia, poszerzanie samoświadomości Pacjenta i uzyskiwanie elastyczności w dokonywaniu przez niego wyborów.

Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie, a także doświadczania samego siebie oraz otaczającego świata z większą uwagą i świadomością. Pozwala ona również na dostrzeżenie nowych możliwości i znaczeń, co w efekcie prowadzi do zmiany.

Sesje psychoterapii indywidualnej zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. W szczególnych sytuacjach, jeśli dostrzegamy taką potrzebę, sesje mogą odbywać się częściej. Z uwagi na dynamikę procesu terapeutycznego nie zalecamy spotkań rzadziej niż raz w tygodniu. Jednak zawsze jest to kwestia umowy/kontraktu wypracowanego indywidualnie między terapeutą a Klientem. Standardowa sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Psychoterapia to proces, który ma swój konkretny przebieg i różne fazy. Wyróżniamy terapię krótkoterminową, średnioterminową i długoterminową. W przypadku terapii krótkoterminowej praca koncentruje się na właściwym celu, którego osiągnięcie jest realne do zrealizowania w czasie około 12-20 spotkań. Cele te zazwyczaj dotyczą podjęcia ważnej decyzji, poradzenia sobie z zaistniałą w życiu zmianą, kryzysem rozwojowym itp. Jeśli Klient cierpi z powodu depresji, poważnych zaburzeń, zmaga się z głębokim kryzysem lub doświadcza trudności w wielu obszarach swojego życia, wtedy rekomendowana jest dłuższa terapia, która może trwać od pół roku do kilku lat.

Psychoterapia to również ogromna dziedzina wiedzy, która posiada swoje kierunki, metody i techniki. U podstaw naszej pracy leżą założenia podejścia humanistycznego. Jednak korzystamy także z doświadczeń innych szkół psychoterapeutycznych, starając się integrować różnorodne podejścia, aby móc w indywidualny sposób podchodzić do doświadczeń każdego Klienta.

Jesteś u nas pierwszy raz?
Poznaj nasz zespół Jak pomagamy?


Potrzebujesz pomocy w wyborze terapeuty? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Ursynów

Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85 (przy Metrze Natolin, wejście II bramą, klatka po prawej stronie)

Wola

Warszawa, ul. Ciołka 10 gabinet 220 (przy Metrze Księcia Janusza, wejście do biurowca Satoria)
Dane do przelewu  58 1600 1462 1741 4131 3000 0001